FORVALTNINGSDATABASEN

Vikse, Mentz (2001):

Kan helseinstitusjoner styres som private bedrifter? Om modernisering, effektivisering og internfakturering av kjøkkentjenesten ved Haukeland Sykehus.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1391&kategori=390

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1188

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: