FORVALTNINGSDATABASEN

Wik, Marjoleine H. (2001):

Verdier og tilknytningsformer. En studie av vektlegging av av verdier og hensyn i virksomheter med ulik tilknytningsform til staten.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 0106

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2396

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1189

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: