FORVALTNINGSDATABASEN

Blaauw, Sanghita S.J (2002):

Topplederlønnssystemet i statsforvaltningen i Norge og Sverige. En studie av topplederlønnssystemet i Norge og Sverige med fokus på topplederlønnskontrakter.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1193

Disse opplysningene er sist endret:

8/12 2005

Horisontal dimensjon: