FORVALTNINGSDATABASEN

Brudvik, Marie (2002):

Corporate Social Responsibility for People, Planet and Profit.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1373&kategori=383

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1195

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: