FORVALTNINGSDATABASEN

Gundersen, Tom (2002):

KOSTRA-prosjektet i de norske kommunene. En studie av kommunenes iveksetting av rutinene for rapportering av data om kommunal økonomi og tjenesteproduksjon (KOSTRA).

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1197

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: