FORVALTNINGSDATABASEN

Haugland, Janne (2002):

Strategisk & kommunikativ handling - En studie av beslutningsprosessen om å fusjonere to IT- selskap: Unique AS & Webcenter Solutions AS.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1923&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1201

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: