FORVALTNINGSDATABASEN

Havre, Ole Christian (2002):

En studie av endring og omstilling ved kontorene i SpareBanken 1 Vest.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1203

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: