FORVALTNINGSDATABASEN

Klingsheim, Ranveig (2002):

Tvetydigheter og skillelinjer. – En studie av metadondebatten i Norge fra 1980-2000.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1390&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1207

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: