FORVALTNINGSDATABASEN

Meland, Jørgen (2002):

Mål- og resultatstyring i pleie- og omsorgsinstitusjonar - som hand i hanske?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1700&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1211

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: