FORVALTNINGSDATABASEN

Neby, Simon (2003):

Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 11-2003

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2478&kategori=383

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (2002).

Antall sider:

203

ISBN-nummer:

82-8095-014-1

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1212

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: