FORVALTNINGSDATABASEN

Røys, Eli Fjelseth (2002):

Den veit best at skoen trykker, den som har den på, - &..men kva så? Iverksettinga av HMS forskrifta ved to skular, - ein i kvar kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1214

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: