FORVALTNINGSDATABASEN

Sivertsen, Kristine (2002):

Bydelsreformen i Bergen – til glede og frustrasjon. En studie av bydelenes selvstyre og spenningen mellom to styringsnivåer.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1389&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1215

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: