FORVALTNINGSDATABASEN

Søreng, Hege (2002):

Revitalisering av Stortingets kontrollaktivitet? En studie av oppmerksomhet i Stortinget mot kontroll med forvaltningen 1989-1999.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 2-2002.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1681&kategori=383

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (2002).

Antall sider:

158

ISBN-nummer:

82-8095-003-6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1217

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Horisontal dimensjon: