FORVALTNINGSDATABASEN

Vikse, Ole (2002):

Norske Leders Roller: Effekten av personlige og organisasjonsmessige betingelser for å utøve lederroller i 1999.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1374&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1219

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: