FORVALTNINGSDATABASEN

Aksnes, Kristin Svines (2003):

Intranett - en studie av hvordan ansatte i en offentlig organisasjon bruker intranett.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3896&kategori=760

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1222

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: