FORVALTNINGSDATABASEN

Andersen, Mariann (2003):

Regionråd. - & ein komparativ casestudie av to regionråd i Norge.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3901&kategori=760

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1224

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: