FORVALTNINGSDATABASEN

Bakken, Juliane Sand (2003):

Fastlegeordningens beslutningsprosess. - En studie av utrednings-, vedtaks- og implementeringsfasen i tilknytning til fastlegeordningen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3894&kategori=760

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1225

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: