FORVALTNINGSDATABASEN

Fristad, Anette Olene (2003):

Fjaler. - ein kommune under omstilling.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3903&kategori=760

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1228

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: