FORVALTNINGSDATABASEN

Danielsen, Arnhild (1981):

Opprettingen av Olje- og energidepartementet. En analyse av beslutningsprosessen av vedtaket om opprettingen og organiseringen av departementet.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

123

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: