FORVALTNINGSDATABASEN

Heggestad, Kjell Ottar (2003):

Risikokultur og eksperiment på menneske. - Ei analyse av praksis i Den regionale komite for medisinsk forskingsetikk, Helseregion Vest.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1230

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: