FORVALTNINGSDATABASEN

Mydland, Are (2004):

Styring eller ledelse, kan rektor velge? - En studie av rektors handlingsrom i spenningen mellom tradisjonell rolle og lokal frihet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3897&kategori=759

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1262

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: