FORVALTNINGSDATABASEN

Sivertsen, Silje (2004):

"Jo mere vi er sammen" - Ein studie av lokalsamfunnsprosjekt til Verdikommisjonen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1265

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: