FORVALTNINGSDATABASEN

Wessels, Frank (2004):

Strategisk planlegging eller Muddling-through? - En sammenlignende case-studie av kommunale planleggingsprosesser i Bergen og Münster.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1266

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: