FORVALTNINGSDATABASEN

Mary Blix (2005):

Kompetansereformens inntreden i to vestlandsfylker. En studie av fylkeskommunal iverksetting av Kompetansereformen på videregående skoles nivå, med fokus på helse og sosialfagene.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1272

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: