FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Kjos (2005):

Ledelse i en endringsprosess en studie av toppledere i fire lokale helseforetak.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://hdl.handle.net/1956/4021

Omtale:

http://hdl.handle.net/1956/4021

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1276

Disse opplysningene er sist endret:

2/6 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: