FORVALTNINGSDATABASEN

Johnson, Hege Karin (2005):

Media vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier? En studie av medias dekning av helsestoff og forhold til aktører i sykehussektoren før og etter sykehusreformen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.polis.no/People/hovedfag_atm.html

Kommentar:

Tar for seg Bergens Tidende og Firda si dekning av sjukehussektoren i Helse-Vest før og etter sjukehusreforma i 2002.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1277

Disse opplysningene er sist endret:

7/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: