FORVALTNINGSDATABASEN

Eliassen, Kjell (1971):

Fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partier: Norge Storbritannia.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1280

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: