FORVALTNINGSDATABASEN

Rognaldsen, Svein Alf (1972):

Nasjonal Samling i Bergen under krigen.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1282

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: