FORVALTNINGSDATABASEN

Gjerken, Erling (1972):

Om studiet av sosial endring og fremveksten av nye politiske partier.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1283

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: