FORVALTNINGSDATABASEN

Selle, Per (1980):

Norges kommunistiske parti ved Stortingsvala i 1945 og 1949: Ein historisk og økologisk analyse.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1288

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: