FORVALTNINGSDATABASEN

Bredal, Tore (1985):

Utenriks- og forsvarspolitiske holdninger blant høyt utdannede.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1291

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: