FORVALTNINGSDATABASEN

Baldersheim, Harald m.fl. (1989):

Sentral styring og institusjonell autonomi. Forvaltningsreformer i et demokrati

Bergen: Alma Mater Forlag.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1292

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: