FORVALTNINGSDATABASEN

Hult, Svein Roar (1987):

Offentlige utvalg som korporativ kanal. En komparativ analyse av organisasjoners deltakelse i offentlige utvalg i Norge og Danmark.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1295

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: