FORVALTNINGSDATABASEN

Johnsen, Hans Garmann (1987):

Orden uten stat. Om den liberale kritikk av statsplanlegging, med hovedvekt på F.A. Hayeks arbeider.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1296

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: