FORVALTNINGSDATABASEN

Bjaarstad, Lill Ann Medina (1989):

Fra ressurskontroll til markedstilpasning. Norge, EF og fiskeripolitikken.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1299

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: