FORVALTNINGSDATABASEN

Donjem, Hans Fredrik (1969):

Rekrutteringen i til departementene 1945-1965.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

130

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: