FORVALTNINGSDATABASEN

Wahl, Øistein (1990):

Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1305

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: