FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Øyvind (1991):

Velferdsstatens usynlige hånd. En studie av forholdet mellom legitimitet og struktur i den norske velferdsstaten.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1306

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: