FORVALTNINGSDATABASEN

Eikås, Magne (1991):

Staten og dei private skulane. En relasjonell komparativ analyse av den private skulesektoren i Norge og Danmark.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1307

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: