FORVALTNINGSDATABASEN

Stokke, Liv (1991):

Britain and Norway - Two Models of Welfare?

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1309

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: