FORVALTNINGSDATABASEN

Blom, Ida Christine (1992):

Den norske velferdsstat og det multikulturelle samfunn

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1310

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: