FORVALTNINGSDATABASEN

Borge, Baard (1992):

«NS og makten». En studie av den norske førerstaten 1940-1945.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1311

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: