FORVALTNINGSDATABASEN

Christiansen, Espen (1996):

Forretning eller forvaltning? Reform av Televerkets sentraladministrasjon og forhold til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9604

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=965

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve i historie ved Universitetet i Bergen (1995).

Antall sider:

129

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

132

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: