FORVALTNINGSDATABASEN

Holmelid, Vegard (2001):

Grenser og grå soner. Ei spelteoretisk analyse av avgrensingsspørsmålet i Barentshavet 1970-2001.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1321

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: