FORVALTNINGSDATABASEN

Hallberg, Nina Charlotte (2003):

Kvinner i norsk topp-politikk 1945 - 2002. En studie av kjønnsspesifikke rekrutteringssmønstre i Storting og Regjering.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://ugle.svf.uib.no/svfweb1/filer/1040.pdf

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1323

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: