FORVALTNINGSDATABASEN

Høibo, Karoline H. (2004):

Innkludering av innvandrere i norske kommuner. En studie av statlig og kommuna diskurs om mål og middel.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://ugle.svf.uib.no/svfweb1/filer/1221.pdf

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1325

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: