FORVALTNINGSDATABASEN

Slyngstad, Kjell Bjarne (1956):

De sentrale statsmyndigheters kontroll med statsdriftene.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1346

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: