FORVALTNINGSDATABASEN

Grønli, Bjørn (1978):

Industriutvikling og statlig styring. En analyse av selektiv industripolitikk, statsbygging og styringsproblemer i industrisektoren i perioden 1960- 74.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1363

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: