FORVALTNINGSDATABASEN

Lind, Kristin (1995):

Forvaltning for politikk: Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9506

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=549

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen (1994).

Antall sider:

102

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

137

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Horisontal dimensjon: