FORVALTNINGSDATABASEN

Fløistad, Brit (1982):

Hovedlinjene i utformingen av norsk sjøgrensepolitikk etter 1945. Interesseavveininger, nasjonale og internasjonale.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1373

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Horisontal dimensjon: